CZ   SK   HR   RS                                                         
   
 

Hidrostal Bohemia, s.r.o.  
Pražská 462

252 29 Lety u Dobřichovic 

Tel: 00420 226 804 411-415
Fax: 00420 226 804 410
kontakt@hidrostal-bohemia.com

 
   
  Home Home Home Home Home Home Home Home Home    
    IE3 Preminum Efficiency    
IE3? Prémiová účinnost
    Nacházíte se zde: Hidrostal » O nás » IE3? Prémiová účinnost    
         
   

Energetická účinnost je v současnosti při výběru čerpadla klíčová. Mnoho výrobců předkládá třídy účinnosti, a to zejména pro elektromotory. Otázka, zda to také platí pro ponorná kalová čerpadla, zůstává nevyjasněna.

     

Ie3

  Energetická účinnost motorů je sice velmi důležitá – ale i čerpadlo s dokonalým motorem může plýtvat energií.
Čerpadla jsou zodpovědná za 10% celosvětové spotřeby elektrické energie a hodně z toho je způsobeno plýtváním energií během provozu. Z tohoto důvodu je snížení energetické náročnosti jednou z hlavních priorit pro výrobce čerpadel, provozovatele, zákazníky i vládu. Výsledkem tohoto vývoje však je, že Hidrostal a další výrobci dostávají stále více poptávek na ponorné motory čerpadel splňující normy IE3.
     

Různé cesty k zdokonalení energetické účinnosti:
Diskuse o energetické účinnosti je v současné době bohužel zaměřená pouze na motory. Hidrostal jakožto vynálezce šroubového odstředivého kola, které se prakticky neucpává, směřuje svoje úsilí k dosažení maximální celkové účinnosti. V oblasti průmyslových čerpadel je velmi dobře známo, že nejlepších výsledků, pokud jde o optimalizaci účinnosti, je dosahováno přes následující komponenty:

•    Ztráty v systému: ztráty třecí a ztráty místní
•    Návrh čerpadla na BEP (best efficiency point) Znalost pracovního bodu
•    Hydraulická účinnost
•    Regulace otáček: provoz čerpadla poblíž BEP
•    Účinnost motoru
•    Spolehlivost: neucpatelnost, dlouhá životnost, vysoká provozní bezpečnost

Není-li některý z výše uvedených aspektů optimálně navržen, tak dokonce i motor se 100% účinností plýtvá energií. Tyto skutečnosti bere na vědomí rovněž Evropská unie, která v současnosti připravuje rozšířenou směrnici pro ponorná čerpadla, v které bere v úvahu výše zmíněné skutečnosti.

     
Proč diskuse o třídě účinnosti IE?

Vervuiling waaier

  Harmonizace norem
V mnoha oblastech došlo v posledním desetiletí k velkému zlepšení ve spotřebě energie: auta, úsporné žárovky atd. Tento vývoj vyžaduje globální harmonizaci standardů. Elektromotory jsou zde úspěšným příkladem. Běžná pohonná jednotka pro různé stroje, jako je elektrický indukční motor s jednoduchou konstrukcí, je dobrý výchozí bod pro vyšší nároky na využití dodané energie. IEC (International Electrotechnical Commision) definuje v rámci normy IEC 60034 (50 a 60Hz) známé třídy energetické účinnosti.

IE1    -   standardní účinnost

IE2    -   zvýšená účinnost

IE3    -   vysoká účinnost

IE4    -   prémiová účinnost

     

Směrnice EcoDesig
Směrnice EcoDesign Evropské komise je výsledek Evropské čerpadlové pracovní skupiny a definuje od roku 2011 třídy účinnosti pro jednostupňová odstředivá čerpadla, která jsou poháněna standardním elektrickým motorem. V této normě jsou čerpadla ponorná a čerpadla s integrovaným motorem výslovně vyloučena.

 
 
Proč není IEC vyhláška použitelná pro ponorná čerpadla?

Proč se tato směrnice nevztahuje na ponorná čerpadla s integrovaným motorem? Tato skutečnost je způsobena odlišnou konstrukcí vůči standardním motorům. Tyto integrované motory čerpadel nemohou byt přezkoumávány samostatně, neboť stupně účinnosti by nereflektovali ztrátu mechanických ucpávek, které jsou nedílnou součástí čerpadla pro utěsnění motorů od čerpané kapaliny.

Dále je nutné přičíst ztráty robustních ložisek, které musí absorbovat síly způsobené hydraulikou čerpadla. Při testování oddělených motorů by také nastaly problémy s chlazením. Na světě zatím žádná norma nebere v úvahu tyto skutečnosti a neposkytuje metodiku pro ověření těchto dodatečných ztrát.

Mystifikace zákazníků
Bohužel dnes řada výrobců tvrdí, že jejich ponorné motory jsou certifikovány dle normy IE3, čímž klamou projekční firmy a zákazníky. Většina z nich pak uvádí malým písmem, že tento standard není aplikovatelný na ponorná čerpadla. Bohužel to vede stále více zákazníků k tomu, že u ponorných čerpadel normu IE3 požadují. Pokud se v zadávacím dokladu uvádí, že ponorná odpadní čerpadla musí splňovat normu IE3, tak je nemožné pro jakéhokoli výrobce takové čerpadlo dodat. Neexistuje totiž žádný platný předpis, pokud jde o účinnost pro integrované ponorné motory v čerpadle.     

Ie3

  Alternativní přístup
Výrobci čerpadel, kteří pracují s normami, mohou jen sdělit, že není možné ponorná čerpadla / integrované motory certifikovat dle v současné době platných tříd energetické účinnosti, které vycházejí z normy IEC. Nicméně musíme poznamenat, že velký zájem, který je o optimalizaci účinnosti, nás velmi těší.

Podporujeme v tomto naše zákazníky a pomáháme jim zvolit taková čerpadla, která pro konkrétní aplikace dosahují nejlepší celkové účinnosti. Samozřejmě také pečujeme o účinnost našich elektromotorů. Čerpadla Hidrostal jsou tradičně považována za komplety s nejlepší celkovou účinností na trhu. Pro porovnání účinnosti motoru je možné vypočítat dodatečné ztráty v celkovém provedení (ponorný, integrovaný motor) a prohlašovat, že se jedná o “ekvivalent IE3“. U těchto motorů však odkazování na shodu s IE není povoleno!
     

Energetická účinnost - standard pro ponorná čerpadla
Chybějící příslušné normy a zneužívání norem stávajících ukazuje, že je zde všeobecná potřeba zavedení pravidel pro určování účinnosti u ponorných čerpadel. Evropská unie a Europump (asociace známých výrobců čerpadel - Hidrostal) diskutují v současné době o návrhu vhodného standardu pro určení účinnosti ponorných čerpadel. Výrobci si jsou vědomi, že účinnost motoru je jen jedna část z několika součástí celkové účinnosti. Spojení těchto částí umožňuje rozšířený přístup k produktu přes index energetické účinnosti (EEI – energy efficiency index).

 
Onnodige onderhoudskosten

   
         
   
         
Níže pokračujte dle vlastních potřeb:
 
Activiteiten   Onderhoudscontracten   Spare Parts

Servisní činnosti

Smlouvy na údržbu

Náhradní díly

Hidrostal Bohemia se může pochlubit dobře informovaným a zkušeným servisním týmem.

Pokud si přejete stanovit pevná pravidla pro provádění pravidelné údržby, klikněte zde!

Hidrostal Bohemia disponuje velkým množstvím náhradních dílů přímo na skladě.

Home

Home

Home
         
Advies en support        

Poradenství a podpora

     

Podpoříme vás samozřejmě v oblasti technických problémů čerpadel či v poradenství o alternativních způsobech čerpání.

     

     
Home

     
         
   
      
         
   

   
   

Produkty

Ponorná čerpadla
Předrotační systém Prerostal a PreroClean
Kozlíková čerpadla
Přenosná čerpadla
Axiální čerpadla
Dieselová čerpadla SuperBetsy
Kompaktní čerpací stanice se separací
Velkoobjemová čerpadla Bedford
K rybám přátelské čerpadlo
Rozvaděče

Aplikace

Čistírny odpadních vod
Městské odpadní vody
Povrchová voda
Průmyslové odpadní vody
Potraviny a nápoje
Zpracování kalů
Stavebnictví
Tunely
Mořské projekty

Servis

Servis a údržba
Servisní činnosti
Smlouvy na údržbu
Náhradní díly
Poradenství a podpora


Downloads
Soubory ke stažení
Výběr čerpadla

Hidrostal Bohemia, s.r.o.
Pražská 462
252 29 Lety u Dobřichovice
Česká republika

Tel: 00420 226 804 411-415
Fax: 00420 226 804 410  kontakt@hidrostal-bohemia.com

© Copyright Hidrostal Bohemia
Webdesign:
Devaca