CZ   SK   HR   RS                                                         
   
 

Hidrostal Bohemia, s.r.o.  
Pražská 462

252 29 Lety u Dobřichovic 

Tel: 00420 226 804 411-415
Fax: 00420 226 804 410
kontakt@hidrostal-bohemia.com

 
   
  Home Home Home Home Home Home Home Home Home    
    Předrotační systém Prerostal a PreroClean    
Předrotační systém Prerostal a PreroClean
    Nacházíte se zde: Hidrostal » Produkty » Předrotační systém Prerostal a PreroClean    
         
   

Jeden z nejnovějších vývojů v produkci společnosti Hidrostal jsou předrotační systémy nazývané Prerostal a PreroClean. Tyto Prero systémy se používají hlavně v silně znečištěných jímkách, kde dochází k nadměrnému výskytu plovoucích nečistot a k usazování pevných látek. Znečištění jímek přináší mnoho zbytečných nákladů na údržbu. Kromě toho znečištěním dochází k nežádoucímu zastavení celého systému odpadních vod.

Základem systémů Hidrostal Prero je speciálně tvarované dno jímky, které brání usazování nečistot a snižuje tak náklady na údržbu. K vytvarovanému dnu je tangenciálně přivedena přes Venturiho dýzu odpadní voda, čímž dochází k rotačnímu pohybu kapaliny a homogenizování plovoucích nečistot a sedimentů. Takto promíchaná odpadní voda je pod správným úhlem nasměrována na lopatku oběžného kola a je odčerpána záplavným čerpadlem Hidrostal. V důsledku toho, se sediment průběžně odčerpává a plovoucí nečistoty se nehromadí v odpadní jímce.

Díky měnícím se náběhovým rychlostem na lopatku oběžného kola je regulováno dodávané množství systému Prerostal. Tento systém tak umožňuje bez jakýchkoliv mechanických či elektrických prvků, jako je třeba frekvenční měnič, regulovat výkon až o 50 %. Na rozdíl od frekvenčních měničů je i při maximální regulaci zachována počáteční tlaková rezerva a čerpadla se tak neucpávají. Díky svým vlastnostem se systém Prerostal hodí hlavně do vstupních čerpacích jímek v čistírnách odpadních vod, kde zajišťuje rovnoměrný nátok na čistírnu odpadních vod. Regulace dodávaného množství je rovněž jediný rozdíl mezi systémy Prerostal a PreroClean.
V České republice je již úspěšně nainstalována řada systémů PreroClean a Prerostal. Zkušení provozovatelé tím snižují provozní náklady a udržují své čerpací jímky v čistotě.
Tyto systémy jsou k dispozici se standardními ponornými čerpadly pro průtoky od 3 l/s. Jednotka může být provedena s jedním nebo několika ponornými čerpadly v jímce.

  Prerotatiesysteem
     

Prerotatiesysteem

  Z čeho se systém skládá?
Systém PreroClean se skládá z několika důležitých částí:

  Záplavné čerpadlo Hidrostal
  Sací trychtýř
  Spouštěcí zařízení
  Předrotační nádrž
  Odpadní jímka je po instalaci systému PreroClean dotvořena spádovými betony
     

Dvojité dno PreroClean
Pro jednoduší instalaci v běžných čerpacích jímkách bylo vyvinuto dvojité dno. Instalace tohoto systému je velice jednoduchá a rychlá.

  Prerotatiesysteem
     

Prerotatiesysteem

  Speciální instalace
Extrémní průtoky, velké rozsahy nátoků, nedostatek stavebního prostoru a spoustu dalších problémů již naši technici řešili u jiných instalací. Pokud si nejste jisti, zda je systém PreroClean pro vás vhodný, kontaktujte naše technické oddělení.
     

Hlavní aplikace
Tyto systémy PreroClean se používají především v následujících aplikacích:

  Kanalizace splaškových vod s množstvím usazenin a znečištění
  Odpadní vody obsahující oleje
  Kanalizační systémy s vysokým obsahem tuku
  Kanalizační systémy s plovoucími nečistotami

  Prerotatiesysteem

Podívejte se na prezentační film.


   
         
   
         
Všechny výrobky Hidrostal
 
Onderwaterpompen   Lagerstoelpompen   Kozlíková čerpadla

Ponorná čerpadla

 Předrotační systém

Kozlíková čerpadla

Čerpadla se šroubovým odstředivým oběžným kolem pro mokrou instalaci bez ucpávání.

K čerpání odpadních vod v silně znečištěných jímkách.

Čerpadla se šroubovým odstředivým oběžným kolem pro suchou instalaci bez ucpávání.

Home

Home

Home
         
Přenosná čerpadla   Axialní čerpadla   Dieselová čerpadla

Přenosná čerpadla

 Axiální čerpadla

Dieselová čerpadla

Pro menší odvodňovací práce s velkým kulovým průchodem.

Velkoobjemová čerpadla pro překonávání malých výšek.

Energeticky úsporné čerpací systémy s velkou průchodností ve zvukově izolované skříni.

Home

Home

Home
         
Bedford grootvolumepompen     Čerpani vhodná pro ryby

Areace a míchadla

HidroMix

Separační stanice

Technologie nabízí provzdušňovací a míchací systémy pro čistírny odpadních vod.

HidroMix je praktickou alternativou ke konvenčním ponorným a aeračním míchadlům.

Separace zajišťuje oddělení tuhých látek přitékajících kanalizací

Home

Home

Home
         
Bedford grootvolumepompen   Čerpani vhodna pro ryby   Service en onderhoud

Velkoobjemové pumpy

Čerpání ryb

Rozvaděče

Pro čerpání velkých kapacit povrchové vody.

Čerpadla se šroubovým odstředivým oběžným kolem pro čerpání ryb bez jejich poškození.

K čerpadlu nabízíme příslušný rozvaděč, který zajistí požadovanou ochranu vašich čerpadel.

Home

Home

Home
         
   
      
         
   

   
   

Produkty

Ponorná čerpadla
Předrotační systém Prerostal a PreroClean
Kozlíková čerpadla
Přenosná čerpadla
Axiální čerpadla
Dieselová čerpadla SuperBetsy
Kompaktní čerpací stanice se separací
Velkoobjemová čerpadla Bedford
K rybám přátelské čerpadlo
Rozvaděče

Aplikace

Čistírny odpadních vod
Městské odpadní vody
Povrchová voda
Průmyslové odpadní vody
Potraviny a nápoje
Zpracování kalů
Stavebnictví
Tunely
Mořské projekty

Servis

Servis a údržba
Servisní činnosti
Smlouvy na údržbu
Náhradní díly
Poradenství a podpora


Downloads
Soubory ke stažení
Výběr čerpadla

Hidrostal Bohemia, s.r.o.
Pražská 462
252 29 Lety u Dobřichovice
Česká republika

Tel: 00420 226 804 411-415
Fax: 00420 226 804 410  kontakt@hidrostal-bohemia.com

© Copyright Hidrostal Bohemia
Webdesign:
Devaca