CZ   SK   HR   RS                                                         
   
 

Hidrostal Bohemia, s.r.o.  
Pražská 462

252 29 Lety u Dobřichovic 

Tel: 00420 226 804 411-415
Fax: 00420 226 804 410
kontakt@hidrostal-bohemia.com

 
   
  Home Home Home Home Home Home Home Home Home    
    Kompaktní čerpací stanice se separací    
Kompaktní čerpací stanice se separací
    Nacházíte se zde: Hidrostal » Produkty » Kompaktní čerpací stanice se separací    
         
   

Přečerpávací čerpací šachta se separací tuhých látek slouží k přečerpávání splaškových, dešťových a jiných vod. Svoje uplatnění najde všude tam, kde je potřeba překonat nevýhodné výškové poměry uložení kanalizačního potrubí, nebo v místech, kde je potřeba dopravit médium na větší vzdálenost.

Separace zajišťuje oddělení tuhých látek přitékajících kanalizací – tuhé látky se separují v separační komoře, přečištěná voda se akumuluje v akumulační nádrži, ze které je pomocí čerpadel čerpána zpět. Při čerpání dochází díky promyšlené konstrukci k automatickému proplachu. Velkou výhodou je fakt, že tuhé látky nepřicházejí do styku s oběžným kolem čerpadla a nezpůsobí tak jeho ucpání.

Díky propracovanému systému dochází k účinnosti 60–85 %.

 
Kompaktní čerpací stanice se separací
     

Kompaktní čerpací stanice se separací

  Výhody

  Nízké provozní náklady
  Minimální objem, a tím odstranění zahnívání odpadních vod spojeného se zápachem
  Kompaktní design
  Hygienické provedení – suchá obsluha všech zařízení, bezzápachový provoz, čistý čerpací prostor
  Nízké investiční náklady na vybudování kanalizační sítě
  Optimalizace technologie pro danou lokalitu
  Kvalitní komponenty s plným servisem do 24 hod.
  Možnost přizpůsobit rozměrům dle potřeb zákazníka (variabilní délka a šířka)
  Automatický provoz
  Široká možnost rozšíření například o GSM modul, alarm apod.
  Pomoc při výběru a návrhu optimálního čerpadla

   
         
   
         
Všechny výrobky Hidrostal
 
Onderwaterpompen   Lagerstoelpompen   Kozlíková čerpadla

Ponorná čerpadla

 Předrotační systém

Kozlíková čerpadla

Čerpadla se šroubovým odstředivým oběžným kolem pro mokrou instalaci bez ucpávání.

K čerpání odpadních vod v silně znečištěných jímkách.

Čerpadla se šroubovým odstředivým oběžným kolem pro suchou instalaci bez ucpávání.

Home

Home

Home
         
Přenosná čerpadla   Axialní čerpadla   Dieselová čerpadla

Přenosná čerpadla

 Axiální čerpadla

Dieselová čerpadla

Pro menší odvodňovací práce s velkým kulovým průchodem.

Velkoobjemová čerpadla pro překonávání malých výšek.

Energeticky úsporné čerpací systémy s velkou průchodností ve zvukově izolované skříni.

Home

Home

Home
         
Bedford grootvolumepompen     Čerpani vhodná pro ryby

Areace a míchadla

HidroMix

Separační stanice

Technologie nabízí provzdušňovací a míchací systémy pro čistírny odpadních vod.

HidroMix je praktickou alternativou ke konvenčním ponorným a aeračním míchadlům.

Separace zajišťuje oddělení tuhých látek přitékajících kanalizací

Home

Home

Home
         
Bedford grootvolumepompen   Čerpani vhodna pro ryby   Service en onderhoud

Velkoobjemové pumpy

Čerpání ryb

Rozvaděče

Pro čerpání velkých kapacit povrchové vody.

Čerpadla se šroubovým odstředivým oběžným kolem pro čerpání ryb bez jejich poškození.

K čerpadlu nabízíme příslušný rozvaděč, který zajistí požadovanou ochranu vašich čerpadel.

Home

Home

Home
         
   
      
         
   

   
   

Produkty

Ponorná čerpadla
Předrotační systém Prerostal a PreroClean
Kozlíková čerpadla
Přenosná čerpadla
Axiální čerpadla
Dieselová čerpadla SuperBetsy
Kompaktní čerpací stanice se separací
Velkoobjemová čerpadla Bedford
K rybám přátelské čerpadlo
Rozvaděče

Aplikace

Čistírny odpadních vod
Městské odpadní vody
Povrchová voda
Průmyslové odpadní vody
Potraviny a nápoje
Zpracování kalů
Stavebnictví
Tunely
Mořské projekty

Servis

Servis a údržba
Servisní činnosti
Smlouvy na údržbu
Náhradní díly
Poradenství a podpora


Downloads
Soubory ke stažení
Výběr čerpadla

Hidrostal Bohemia, s.r.o.
Pražská 462
252 29 Lety u Dobřichovice
Česká republika

Tel: 00420 226 804 411-415
Fax: 00420 226 804 410  kontakt@hidrostal-bohemia.com

© Copyright Hidrostal Bohemia
Webdesign:
Devaca