CZ   SK   HR   RS                                                         
   
 

Hidrostal Bohemia, s.r.o.  
Pražská 462

252 29 Lety u Dobřichovic 

Tel: 00420 226 804 411-415
Fax: 00420 226 804 410
kontakt@hidrostal-bohemia.com

 
   
  Home Home Home Home Home Home Home Home Home    
       
            Vijčana centrifugalna pumpa Hidrostal
   
         
             
   

Pumpa predstavlja „tehničko srce“ vaše instalacije. Naš zadatak je da vam garantujemo da će ovo tehničko srce biti uvek jako i pouzdano. Ovo uverenje proizilazi iz našeg entuzijazma i jedinstvenih tehničkih kvaliteta pumpi Hidrostal.

Sredina u kojoj živimo nam je važna i zbog toga se trudimo da je zaštitimo.
Kada su u pitanju profesionalne instalacije pumpi, glavne teme su sigurnost, kvalitet i pouzdanost. Međutim, dobre preduzetnike zanima i energetska efikasnost i trajnost, koje štede ne samo troškove poslovanja, već i životnu sredinu.

  

     
   
         
         
Hidrostal Free flow Technology    

FreeFlow tehnologija

Vijčano centrifugalno radno kolo

Pumpe pogodne za prepumpavanje ribe

Hidrostal FreeFlow Tehnologija. Konačan odgovor na povećano zagađenje kanalizacijskih sistema.

Originalno vijčano centrifugalno radno kolo sa velikom prohodnošću i efikasnošću.

Hidrostal sa vijčanim radnim kolom omogućava prepumpavanje živih riba, a da ih ne ošteti

Home

Home

Home
         
IE3 Premium Efficiency  

IE3? Premijum efikasnost t
Energetska efikasnost je za nas veoma važna, ali novac štedi, pre svega, poslovna pouzdanost. Pročitajte više.

         
   
      
         
   

   
   

Proizvodi

Potapajuće pumpe
Predrotacioni sistemi Prerostal i PreroClean
Pumpe sa nosećim kućištem ležajeva
Prenosne pumpe
Aksijalne pumpe
Dizel pumpe SuperBetsy
Kompaktne pumpne stanice sa separacijom
Pumpe velikih zapreminea Bedford
Pumpe pogodne za prepumpavanje ribe
Razvodni komandni ormani

Primene

Prešišćavanje otpadnih voda
Tretman urbanih otpadnih voda
Pumpanje sa površine vode
Industrijske otpadne vode
Tretman pumpanja Hrane i Pića
Tretman mulja
Građevinski radovi
Pumpanje u Tunelima
Pumpanje u priobalnom području

Servis

Servis i održavanje
Servisne aktivnosti
Ugovori o održavanju
Rezervni delovi
Savetovanje i podrška


Dokumenta za preuzimanje
Datoteke za preuzimanje
Izbor pumpi

Hidrostal Bohemia, s.r.o.
Pražská 462
252 29 Lety u Dobřichovice
Česká republika
Tel: 00420 226 804 411-415
Fax: 00420 226 804 410
kontakt@hidrostal-bohemia.com

Zastupanje za tržište Srbije :
Tel:   00381 11 3574 283
Mob: 00381 63 254 447
  ivanovic@hidrostal-bohemia.com
© Copyright Hidrostal Bohemia Webdesign: Devaca