CZ   SK   HR   RS                                                         
   
 

Hidrostal Bohemia, s.r.o.  
Pražská 462

252 29 Lety u Dobřichovic 

Tel: 00420 226 804 411-415
Fax: 00420 226 804 410
kontakt@hidrostal-bohemia.com

 
   
  Home Home Home Home Home Home Home Home Home    
       
Proizvodi
    Nalazite se ovde: Hidrostal » Proizvodi    
         
   

Hidrostal Bohemia nudi raznorstan raspon proizvoda koji je pre svega namenjen optimalnom funkcionisanju na tržištu otpadnih voda. Sve naše pumpe se proizvode sa karakterističnim vijčanim centrifugalnim radnim kolom. Ovaj jedinstveni proizvod je poznat po svojoj velikoj slobodnoj prohodnosti na usisnom delu, i radu bez prekida, tj. zapušavanja. Isto tako, pokazuje veoma visoku efikasnost i uštedu energetskih troškova.

Upoznajte se sa našim proizvodima !

   
         
   
         
Svi proizvodi Hidrostal
 
Onderwaterpompen   Lagerstoelpompen   Kozlíková čerpadla

Potapajuće pumpe

Predrotacioni sistem

Ležajno uokvirene pumpe

Pumpe sa vijčanim centrifugalnim radnim kolom za mokru instalaciju bez zapušavanja.

Za pumpanje odpadnih voda u jako zagađenim rezervoarima.

Pumpe sa vijčanim centrifugalnim radnim kolom za suvu instalaciju bez zapušavanja.

Home

Home

Home
         
Přenosná čerpadla   Axialní čerpadla   Dieselová čerpadla

Kompaktne pumpe

Aksijalne pumpe

Dizel pumpe

Za manje radove drenaže sa velikim sfernim prolazom na usisu.

Pumpe za transfer ogromnih volumena medijuma na relativno manje visine dizanja.

Energetski štedljivi i ekonomični pumpni sistemi sa velikom prohodnošću u akustično izolovanom kućištu.

Home

Home

Home
         
Bedford grootvolumepompen     Čerpani vhodná pro ryby

Aeratori i mešalice

HidroMix

Stanice sa separacijom

Tehnologija nudi sisteme aeracije i mešanja za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Hidromix je praktična alternativa konvencionalnim mešalicama za uranjanje i aeraciju.

Separacija obezdeđuje segregaciju čvrstih materija koje prolaze kroz kanalizaciju.

Home

Home

Home
         
Bedford grootvolumepompen   Čerpani vhodna pro ryby   Service en onderhoud

Pumpe velikog obima

Prepumpavanje ribe

Razvodni orman

Za pumpanje velikih kapaciteta površinskih voda.

Pumpe sa vijčanim centrifugalnim radnim kolom za pumpanje riba bez njihovog oštećenja.

Za svaku pumpu nudimo odgovarajuću razvodni komandni orman koji će obezdediti upravaljanje i željenu zaštitu pumpi.

Home

Home

Home
         
   
      
         
   

   
   

Proizvodi

Potapajuće pumpe
Predrotacioni sistemi Prerostal i PreroClean
Pumpe sa nosećim kućištem ležajeva
Prenosne pumpe
Aksijalne pumpe
Dizel pumpe SuperBetsy
Kompaktne pumpne stanice sa separacijom
Pumpe velikih zapreminea Bedford
Pumpe pogodne za prepumpavanje ribe
Razvodni komandni ormani

Primene

Prešišćavanje otpadnih voda
Tretman urbanih otpadnih voda
Pumpanje sa površine vode
Industrijske otpadne vode
Tretman pumpanja Hrane i Pića
Tretman mulja
Građevinski radovi
Pumpanje u Tunelima
Pumpanje u priobalnom području

Servis

Servis i održavanje
Servisne aktivnosti
Ugovori o održavanju
Rezervni delovi
Savetovanje i podrška


Dokumenta za preuzimanje
Datoteke za preuzimanje
Izbor pumpi

Hidrostal Bohemia, s.r.o.
Pražská 462
252 29 Lety u Dobřichovice
Česká republika
Tel: 00420 226 804 411-415
Fax: 00420 226 804 410
kontakt@hidrostal-bohemia.com

Zastupanje za tržište Srbije :
Tel:   00381 11 3574 283
Mob: 00381 63 254 447
  ivanovic@hidrostal-bohemia.com
© Copyright Hidrostal Bohemia Webdesign: Devaca