CZ   SK   HR   RS                                                         
   
 

Hidrostal Bohemia, s.r.o.  
Pražská 462

252 29 Lety u Dobřichovic 

Tel: 00420 226 804 411-415
Fax: 00420 226 804 410
kontakt@hidrostal-bohemia.com

 
   
  Home Home Home Home Home Home Home Home Home    
    Predrotačný systém Prerostal a PreroClean    
Predrotačný systém Prerostal a PreroClean
    Nacházíte se zde: Hidrostal » Produkty » Predrotačný systém Prerostal a PreroClean    
         
   

Jeden z najnovších vývojov produkcií spoločnosti Hidrostal sú predrotačné systémy nazývané Prerostal a PreroClean. Tieto Prero systémy sa používajú hlavne v silno znečistených šachtách, kde dochádza k nadmernému výskytu plávajúcich nečistôt a k usadzovaniu pevných látok. Znečistenie šácht prináša veľa zbytočných nákladov na údržbu .Okrem toho znečistením dochádza k nežiadúcemu zastaveniu celého systému odpadových vôd.

Základom systémov Hidrostal Prero je špeciálne tvarované dno šachty, ktoré bráni usadzovaniu nečistôt a znižuje tak náklady na údržbu. K vytvarovanému dnu je tangenciálne privedená cez Venturiho dýzu odpadová voda, čím dochádza k rotačnému pohybu kvapaliny a homogenizovaniu plávajúcich nečistôt a sedimentov. Takto premiešaná odpadová voda je pod správnym uhlom nasmerovaná na lopatku obežného kolesa a je odčerpaná záplavným čerpadlom Hidrostal. V dôsledku toho, sa sediment priebežne odčerpáva a plávajúce nečistoty sa nehromadia v odpadovej šachte.

Vďaka meniacim sa nábehovým rýchlostiam na lopatku obežného kolesa je regulované dodávané množstvo systému Prerostal. Tento systém tak umožňuje bez akýchkoľvek mechanických či elektrických prvkov, ako je napr. frekvenčný menič, regulovať výkon až o 50 %. Na rozdiel od frekvenčných meničov je i pri maximálnej regulácii zachovaná počiatočná tlaková rezerva a čerpadlá sa tak neupchávajú . Vďaka svojim vlastnostiam je systém Prerostal vhodný hlavne do vstupných čerpacích šácht v čistiarňach odpadových vôd, kde zaisťuje rovnomerný prítok do čistiarne odpadových vôd. Regulácia dodávaného množstva je takisto jediný rozdiel medzi systémom Prerostal a PreroClean.
V Českej republike je už úspešne nainštalovaných mnoho systémov PreroClean a Prerostal. Skúsení prevádzkovatelia tým znižujú prevádzkové náklady a udržujú svoje čerpací šachty v čistote.
Tieto systémy sú k dispozícii so štandardnými ponornými čerpadlami pre prietoky od 3 l/s. Jednotka môže byť zrealizovaná s jedným alebo niekoľkými ponornými čerpadlami v šachte.

  Prerotatiesysteem
     

Prerotatiesysteem

  Z čoho sa systém skladá?
Systém PreroClean sa skladá z niekoľkých dôležitých častí:

  Záplavné čerpadlo Hidrostal
  Sací lievik
  Spúšťacie zariadenie
  Predrotačná nádrž
  Odpadová šachta je po inštalácii systému PreroClean dotvorená spádovymi betónmi
     

Dvojité dno PreroClean
Pre jednoduchšiu inštaláciu v bežných čerpacích jímkach bolo vyvinuté dvojité dno. Inštalácia tohto systému je veľmi jednoduchá a rýchla.

  Prerotatiesysteem
     

Prerotatiesysteem

  Špeciálne inštalácie
Extrémne prietoky, veľké rozsahy nátokov, nedostatok stavebného priestoru a množstvo ďalších problémov už naši technici riešili u iných inštalácii. Pokiaľ nie ste si istí, či je systém PreroClean pre vás vhodný, kontaktujte naše technické oddelenie.
     

Hlavné aplikácie
Tieto systémy PreroClean sa používajú predovšetkým v nasledujúcich aplikáciach:

  Kanalizácie splaškových vôd s množstvom usadenín a nečistôt
  Odpadové vody obsahujúce oleje
  Kanalizačné systémy s vysokým obsahom tukov
  Kanalizačné systémy s plávajúcimi nečistotami

  Prerotatiesysteem

Pozrite si prezentačný film.


   
         
   
         
Všechny výrobky Hidrostal
 
Ponorné čerpadlá   Predrotačný systém   Kozlíkové čerpadlá

Ponorné čerpadlá

Predrotačný systém

Kozlíkové čerpadlá

Čerpadlá so skrutkovým odstredivým obehovým kolesom pre mokrú inštaláciu bez upchávania.

K čerpaniu odpadových vôd v silne znečištených jímkach.

Čerpadlá so skrutkovým odstredivým obehovým kolesom pre suchú inštaláciu bez upchávania.

Home

Home

Home
         
Kompaktné čerpadlá   Axiálne čerpadlá   Dieselová čerpadlá SuperBetsy

Kompaktné čerpadlá

Axiálne čerpadlá

Dieselová čerpadlá

Pre menšie odvodňovacie práce s veľkým guľovým priechodom.

Veľkoobjemové čerpadlá pre prekonávanie malých výšok.

Energeticky úsporné čerpacie systémy s veľkou priechodnosťou v zvukovo izolovanej skrini.

Home

Home

Home
         
Bedford grootvolumepompen     Čerpani vhodná pro ryby

Areace a míchadla

HidroMix

Separační stanice

Technologie nabízí provzdušňovací a míchací systémy pro čistírny odpadních vod.

HidroMix je praktickou alternativou ke konvenčním ponorným a aeračním míchadlům.

Separace zajišťuje oddělení tuhých látek přitékajících kanalizací

Home

Home

Home
         
Veľkoobjemové pumpy   K rybám ohľaduplné čerpadlo   Service en onderhoud

Veľkoobjemové pumpy

K rybám ohľaduplné čerpadlo

Rozvádzače

Pre čerpanie veľkých kapacit povrchovej vody.

Čerpadlá so skrutkovým odstredivým obehovým kolesom pre čerpanie rýb bez ich poškodenia.

K čerpadlu ponúkame príslušenstvo: rozvádzač, ktorý zaistí požadovanú ochranu vašich čerpadiel.

Home

Home

Home
         
   
      
         
   

   
   

Produkty

Ponorná čerpadla
Předrotační systém Prerostal a PreroClean
Kozlíková čerpadla
Přenosná čerpadla
Axiální čerpadla
Dieselová čerpadla SuperBetsy
Kompaktní čerpací stanice se separací
Velkoobjemová čerpadla Bedford
K rybám přátelské čerpadlo
Rozvaděče

Aplikácie

Čistírny odpadních vod
Městské odpadní vody
Povrchová voda
Průmyslové odpadní vody
Potraviny a nápoje
Zpracování kalů
Stavebnictví
Tunely
Mořské projekty

Servis

Servis a údržba
Servisní činnosti
Smlouvy na údržbu
Náhradní díly
Poradenství a podpora


Downloads
Soubory ke stažení
Výběr čerpadla

Hidrostal Bohemia, s.r.o.
Pražská 462
252 29 Lety u Dobřichovice
Česká republika

Tel: 00420 226 804 411-415
Fax: 00420 226 804 410  kontakt@hidrostal-bohemia.com

© Copyright Hidrostal Bohemia
Webdesign:
Devaca