CZ   SK   HR   RS                                                         
   
 

Hidrostal Bohemia, s.r.o.  
Pražská 462

252 29 Lety u Dobřichovic 

Tel: 00420 226 804 411-415
Fax: 00420 226 804 410
kontakt@hidrostal-bohemia.com

 
   
  Home Home Home Home Home Home Home Home Home    
    Kompaktné čerpacie stanice so separáciou    
Kompaktné čerpacie stanice so separáciou
    Nachádzate sa tu: Hidrostal » Produkty » Kompaktné čerpacie stanice so separáciou    
         
   

Prečerpávacia čerpacia šachta so separáciou tuhých látok slúži k prečerpávaniu splaškových, dažďových a iných vôd. Svoje uplatnenie nájde všade tam, kde je potreba prekonať nevýhodné výškové pomery uloženia kanalizačného potrubia, alebo v miestach, kde je potreba dopraviť médium na väčšiu vzdialenosť.

Separácia zaisťuje oddelenie tuhých látok pritekajúcich kanalizáciou – tuhé látky sa separujú v separačnej komore, prečistená voda sa akumuluje v akumulačnej nádrži, z ktorej je za pomocí čerpadiel čerpaná späť. Pri čerpaní dochádza vďaka premyslenej konštrukcii k automatickému prepláchnutiu. Veľkou výhodou je fakt, že tuhé látky neprichádzajú do styku s obežným kolesom čerpadla a nespôsobujú tak jeho upchatie.

Vďaka prepracovanému systému dochádza k účinnosti 60–85 %.

 
Kompaktné čerpacie stanice so separáciou
     

Kompaktné čerpacie stanice so separáciou

  Výhody

  Nízke prevádzkové náklady
  Minimálny objem, a tím odstránenie zahnívaných odpadových vôd spojeného zo zápachom
  Kompaktný dizajn
  Hygienické prevedenie – suchá obsluha všetkých zariadení, bezzápachová prevádzka, čistý čerpací priestor
  Nizke investičné náklady na vybudovanie kanalizačnej sieti
  Optimalizovanie technológie pre danú lokalitu
  Kvalitné komponenty s plným servisom do 24 hod.
  Možnosť prispôsobiť rozmery podľa potrieb zákazníka (variabilná dĺžka a šírka)
  Automatická prevádzka
  Možnosť rozšírenia napríklad o GSM modul, alarm apod.
  Pomoc pri výbere a návrhu optimálneho čerpadla

   
         
   
         
Všechny výrobky Hidrostal
 
Ponorné čerpadlá   Predrotačný systém   Kozlíkové čerpadlá

Ponorné čerpadlá

Predrotačný systém

Kozlíkové čerpadlá

Čerpadlá so skrutkovým odstredivým obehovým kolesom pre mokrú inštaláciu bez upchávania.

K čerpaniu odpadových vôd v silne znečištených jímkach.

Čerpadlá so skrutkovým odstredivým obehovým kolesom pre suchú inštaláciu bez upchávania.

Home

Home

Home
         
Kompaktné čerpadlá   Axiálne čerpadlá   Dieselová čerpadlá SuperBetsy

Kompaktné čerpadlá

Axiálne čerpadlá

Dieselová čerpadlá

Pre menšie odvodňovacie práce s veľkým guľovým priechodom.

Veľkoobjemové čerpadlá pre prekonávanie malých výšok.

Energeticky úsporné čerpacie systémy s veľkou priechodnosťou v zvukovo izolovanej skrini.

Home

Home

Home
         
Bedford grootvolumepompen     Čerpani vhodná pro ryby

Areace a míchadla

HidroMix

Separační stanice

Technologie nabízí provzdušňovací a míchací systémy pro čistírny odpadních vod.

HidroMix je praktickou alternativou ke konvenčním ponorným a aeračním míchadlům.

Separace zajišťuje oddělení tuhých látek přitékajících kanalizací

Home

Home

Home
         
Veľkoobjemové pumpy   K rybám ohľaduplné čerpadlo   Service en onderhoud

Veľkoobjemové pumpy

K rybám ohľaduplné čerpadlo

Rozvádzače

Pre čerpanie veľkých kapacit povrchovej vody.

Čerpadlá so skrutkovým odstredivým obehovým kolesom pre čerpanie rýb bez ich poškodenia.

K čerpadlu ponúkame príslušenstvo: rozvádzač, ktorý zaistí požadovanú ochranu vašich čerpadiel.

Home

Home

Home
         
   
      
         
   

   
   

Produkty

Ponorná čerpadla
Předrotační systém Prerostal a PreroClean
Kozlíková čerpadla
Přenosná čerpadla
Axiální čerpadla
Dieselová čerpadla SuperBetsy
Kompaktní čerpací stanice se separací
Velkoobjemová čerpadla Bedford
K rybám přátelské čerpadlo
Rozvaděče

Aplikácie

Čistírny odpadních vod
Městské odpadní vody
Povrchová voda
Průmyslové odpadní vody
Potraviny a nápoje
Zpracování kalů
Stavebnictví
Tunely
Mořské projekty

Servis

Servis a údržba
Servisní činnosti
Smlouvy na údržbu
Náhradní díly
Poradenství a podpora


Downloads
Soubory ke stažení
Výběr čerpadla

Hidrostal Bohemia, s.r.o.
Pražská 462
252 29 Lety u Dobřichovice
Česká republika

Tel: 00420 226 804 411-415
Fax: 00420 226 804 410  kontakt@hidrostal-bohemia.com

© Copyright Hidrostal Bohemia
Webdesign:
Devaca