CZ   SK   HR   RS                                                         
   
 

Hidrostal Bohemia, s.r.o.  
Pražská 462

252 29 Lety u Dobřichovic 

Tel: 00420 226 804 411-415
Fax: 00420 226 804 410
kontakt@hidrostal-bohemia.com

 
   
  Home Home Home Home Home Home Home Home Home    
    Povrchové vody    
Povrchové vody
    Nachádzate sa tu: Hidrostal » Aplikácie » Povrchové vody    
         
   

Veľa rokov naše čerpadlá pomáhajú pri povodniach i následnom zmierňovaní škôd. Mnoho užívateľov používa čerpadlá Hidrostal pri sanáciach rybníkov a vodných tokov. K tomu sú používané nielen záplavové čerpadlá, ale hlavne dieselová čerpadla SuperBetsy. Dažďové, spodné a najrôznejšie povrchové vody môžu byť často, napríklad v povrchových baniach a na skládkach, chemicky veľmi agresívne a materiálové prevedenie čerpadiel Hidrostal tomu musíme a vieme prispôsobiť.


Gemaal

  Pre ryby ohľaduplné čerpanie povrchových vôd
Pri čerpaní povrchovej vody je u niektorých inštalácii dôležité, aby čerpadlo nepoškodilo ryby, ktoré prechádzajú čerpacou stanicou. Bolo zistené, že veľká časť rýb bola behom migrácie vážne poškodená alebo usmrtená. V priebehu tejto migrácie plávu ryby viac proti prúdu za účelom rozmnožovania.

Skrutkové odstredivé čerpadlá Hidrostal sú často používané k povrchovému čerpaniu. Typický rozsah v kombinácii s veľkou priechodnosťou obehového kolesa zaisťuje, že ryby môžu prejsť čerpacou stanicou bez problémov a poškodenia. V spolupráci s „Foundation VisAdvies“ je stanovené, že skrutkové odstredivé čerpadlá Hidrostal možné považovať za veľmi ohľaduplné k rybám. V priebehu komplexného testu čerpadla došlo k 0% škode.
     

Rôzne verzie inštalácii sú k dispozícii
Hidrostal dodáva širokú škálu ponorných čerpadiel, ktoré sa používajú pre dopravu povrchovej vody. Okrem známych ponorných čerpadiel Hidrostal tak isto produkuje celú radu čerpadiel do potrubia. Tieto čerpadlá v potrubí, tiež nazývané „axiálne čerpadlá“, sú vybavené špeciálne vyrobenou hydraulickou skriňou, ktorú umiestňujeme vo zvislej polohe do otvoreného výtlačného potrubia. Typickým znakom tohto typu čerpadla je to, že kvapalina opúšťa čerpadlo axiálnym smerom. Axiálne čerpadlá Hidrostal sú k dispozícii od 4“ až do 28“. Prietoky sa pohybujú od 100 m³/h do 5500 m³/h.

Veľký objem
Na povrchu je voda s menším stupňom znečistenia. Typické je, že požadovaný čerpací výkon z povrchu terénu je oveľa vyšší ako napríklad u čerpacích staníc. Vzhľadom k tomu, že sa množstvo zrážok zvyšuje, mnoho krajín buduje čerpacie stanice tak, aby boli pripravené pre veľké množstvo dažďovej vody, ktorá má byť prečerpaná v krátkom čase.

Vďaka akvizícii firmy Bedford (UK) je Hidrostal pripravený uspokojiť dopyt po veľkoobjemových čerpadlách. Do programovej ponuky Bedford patria čerpadlá s kapacitou až 12 000 litrov za sekundu. Čerpadlá Bedford sú k dispozícii vo verzii ohľaduplné k rybám.

 
Schroefcentrifugaalwaaier

   
         
   
         
Kde môžete použíť čerpadlá Hidrostal?
 
Afvalwaterzuivering   Stedelijk afvalwater   Oppervlaktewater

Čističky odpadových vôd

Mestské odpadové vody

Povrchové vody

Skrutkové odstredivé čerpadlo je životne dôležitým článkom pri čistení odpadových vôd.

Hidrostal vyvinul technologii FreeFlow pro oblasti s extrémním znečištěním.

Mnoho rokov naše čerpadlá pomáhajú pri povodniach i následnom zmierňovaní škôd.

Home

Home

Home
         
Industrieel afvalwater   Eten en drinken   Biogas en vergisting

Priemyselné odpadové vody

Potraviny a nápoje

Spracovanieí kalov

Udržateľná a bezpečná doprava odpadových vôd z priemyselných procesov.

Pre jemnú a bezškodovú dopravu potravín.

Šroubové odstředivé čerpadlo je ideální pro čerpání zahuštěných čistírenských kalů.

Home

Home

Home
         
Grond-, weg- en waterbouw   Tunnelbouw   Offshore

Stavebníctvo

Tunely

Morské projekty

Skrutkové odstredivé čerpadlá pre univerzálne využitie v stavebníctve.

Spoľahlivé a bezpečné riešenie pri stavbe a prevádzke tunelov

Kvalitné čerpadlá Hidrostal sa používajú i v tých najťažších námorných aplikáciach.

Home

Home

Home
         
   
      
         
   

   
   

Produkty

Ponorná čerpadla
Předrotační systém Prerostal a PreroClean
Kozlíková čerpadla
Přenosná čerpadla
Axiální čerpadla
Dieselová čerpadla SuperBetsy
Kompaktní čerpací stanice se separací
Velkoobjemová čerpadla Bedford
K rybám přátelské čerpadlo
Rozvaděče

Aplikácie

Čistírny odpadních vod
Městské odpadní vody
Povrchová voda
Průmyslové odpadní vody
Potraviny a nápoje
Zpracování kalů
Stavebnictví
Tunely
Mořské projekty

Servis

Servis a údržba
Servisní činnosti
Smlouvy na údržbu
Náhradní díly
Poradenství a podpora


Downloads
Soubory ke stažení
Výběr čerpadla

Hidrostal Bohemia, s.r.o.
Pražská 462
252 29 Lety u Dobřichovice
Česká republika

Tel: 00420 226 804 411-415
Fax: 00420 226 804 410  kontakt@hidrostal-bohemia.com

© Copyright Hidrostal Bohemia
Webdesign:
Devaca