CZ   SK   HR   RS                                                         
   
 

Hidrostal Bohemia, s.r.o.  
Pražská 462

252 29 Lety u Dobřichovic 

Tel: 00420 226 804 411-415
Fax: 00420 226 804 410
kontakt@hidrostal-bohemia.com

 
   
  Home Home Home Home Home Home Home Home Home    
       
Čistenie mestských odpadových vôd
    Nachádzate sa tu: Hidrostal » Aplikácie » Čistenie mestských odpadových vôd    
         
   

Slovenská republika má mnoho čerpacích staníc. Tu sú mestské odpadové vody dočasne zhromažďované a prepravované do najbližšej čističky odpadových vôd. Mestskými odpadovými vodami máme na mysli odpadové vody z domácnosti, priemyselné odpadové vody a vody dažďové.


Stedelijk afvalwater wegpompen

  Čerpacie stanice sú dôležitou súčasťou procesu odpadových vôd. Je dôležité používať spoľahlivé a kvalitné čerpadlá. Hidrostal ponúka vodohospodárom širokú škálu riešení, ktoré umožňujú spoľahlivé riešenia najrôznejších problémov.

Okrem výhod, ktoré kalové čerpadlá Hidrostal ponúkajú, sú k dispozícii rôzne možnosti inštalácii, napríklad horizontálne, vertikálne, kozlíkové alebo ponorné čerpadlá, ktoré môžu byť umiestnené priamo do kvapaliny. Ak je to nutné, môžu byť ponorné čerpadlá Hidrostal dodané s mokrým alebo záplavovým motorom.

Naviac má Hidrostal viac ako 500 rôznych rozsahov pre dosiahnutie požadovaných parametrov čerpania. Hidrostal so svojim skrutkovým odstredivým kolesom predstavuje ideálne riešenie pre prakticky každú čerpaciu stanicu.
     

Zvýšenie znečistenia
Neustále rastúce znečistenia odpadových vôd spôsobuje vodohospodárom veľké starosti. Čerpacie stanice vyžadujú zvýšenú pozornosť kvôli stále častejšiemu upchávaniu kanalizačných čerpadiel. So zvýšeným výskytom vláknitých tkanín, ktoré sú splachované v domácnostiach, ako aj v rôznych podnikoch, sa stretávame čím ďalej častejšie. Odvodňovacie systémy dopravujú tieto vlákniny k čerpadlám, kde môžu spôsobiť vyradenie čerpadiel. V niektorých čerpacích staniciach sú tieto blokácie na dennom poriadku. Tieto blokácie samozrejme spôsobujú veľké problémy.

Prevádzkovateľom, s cieľom udržať kanalizačnú čerpaciu stanicu v prevádzke, narastajú náklady na opravy a údržbu. Personál údržby má veľa práce s odstránením veľkých nečistôt z čerpadiel odpadových vôd.

Mnoho vodohospodárov si kvôli tomu vyberá čerpadlá Hidrostal. Vyznačujú sa veľkým guľovým priechodom a spoľahlivou prevádzkou. Minulosť ukázala, že čerpadlá Hidrostal sa upchávajú len výnimočne a na čerpacích staniciach, kde boli nainštalované tieto čerpadlá, bol problém s upchávaním zvyčajne vyriešený.

Hidrostal tiež vyvinul technológiu FreeFlow pre oblasti s extrémnym znečistením. Tieto nové technológie usmerňujú vlákna na prednú i zadnú stranu obehového kolesa. Momentálne sú touto technológiou vybavené všetky kanalizačné čerpadlá 2“ až 6“. Okrem toho je možné technológiou FreeFlow vybaviť i veľké kalové čerpadlá.

Nižšie je znázornené, ako technológia Hidrostal FreeFlow funguje.

 
Vuile pomp

Afvalwater
     

   
         
   
         
Kde môžete použíť čerpadlá Hidrostal?
 
Afvalwaterzuivering   Stedelijk afvalwater   Oppervlaktewater

Čističky odpadových vôd

Mestské odpadové vody

Povrchové vody

Skrutkové odstredivé čerpadlo je životne dôležitým článkom pri čistení odpadových vôd.

Hidrostal vyvinul technologii FreeFlow pro oblasti s extrémním znečištěním.

Mnoho rokov naše čerpadlá pomáhajú pri povodniach i následnom zmierňovaní škôd.

Home

Home

Home
         
Industrieel afvalwater   Eten en drinken   Biogas en vergisting

Priemyselné odpadové vody

Potraviny a nápoje

Spracovanieí kalov

Udržateľná a bezpečná doprava odpadových vôd z priemyselných procesov.

Pre jemnú a bezškodovú dopravu potravín.

Šroubové odstředivé čerpadlo je ideální pro čerpání zahuštěných čistírenských kalů.

Home

Home

Home
         
Grond-, weg- en waterbouw   Tunnelbouw   Offshore

Stavebníctvo

Tunely

Morské projekty

Skrutkové odstredivé čerpadlá pre univerzálne využitie v stavebníctve.

Spoľahlivé a bezpečné riešenie pri stavbe a prevádzke tunelov

Kvalitné čerpadlá Hidrostal sa používajú i v tých najťažších námorných aplikáciach.

Home

Home

Home
         
   
      
         
   

   
   

Produkty

Ponorná čerpadla
Předrotační systém Prerostal a PreroClean
Kozlíková čerpadla
Přenosná čerpadla
Axiální čerpadla
Dieselová čerpadla SuperBetsy
Kompaktní čerpací stanice se separací
Velkoobjemová čerpadla Bedford
K rybám přátelské čerpadlo
Rozvaděče

Aplikácie

Čistírny odpadních vod
Městské odpadní vody
Povrchová voda
Průmyslové odpadní vody
Potraviny a nápoje
Zpracování kalů
Stavebnictví
Tunely
Mořské projekty

Servis

Servis a údržba
Servisní činnosti
Smlouvy na údržbu
Náhradní díly
Poradenství a podpora


Downloads
Soubory ke stažení
Výběr čerpadla

Hidrostal Bohemia, s.r.o.
Pražská 462
252 29 Lety u Dobřichovice
Česká republika

Tel: 00420 226 804 411-415
Fax: 00420 226 804 410  kontakt@hidrostal-bohemia.com

© Copyright Hidrostal Bohemia
Webdesign:
Devaca