CZ   SK   HR   RS                                                         
   
 

Hidrostal Bohemia, s.r.o.  
Pražská 462

252 29 Lety u Dobřichovic 

Tel: 00420 226 804 411-415
Fax: 00420 226 804 410
kontakt@hidrostal-bohemia.com

 
   
  Home Home Home Home Home Home Home Home Home    
    Tunely    
Tunely
    Zde se nachízíte: Hidrostal » Aplikácie » Tunely    
         
   

Pre odborníkov v oblasti výstavby tunelov.

Pri konštrukcii tunelov hrajú bezpečnosť a spoľahlivosť dôležitú úlohu. Zlyhanie technických zariadení v oblasti tunela môže mať katastrofálne následky pre užívateľov tunela. Tunel je zvyčajne vybavený 2 až 3 čerpacími stanicami. V týchto šachtách sa zhromažďuje dažďová voda a vzápätí je prečerpávaná. Hlavnými aspektmi čerpacích zariadení sú bezpečnosť, spoľahlivosť, trvanlivosť a ochrana proti výbuchu.

HSL

Tunnel

  Referenčné projekty
Skrutkové odstredivé čerpadlá Hidrostal sú často používané v tunelových projektoch. Prevádzkovatelia tunelov sa spoliehajú na kvalitu, spoľahlivosť a trvanlivosť čerpadiel Hidrostal. Nižšie sú niektoré projekty tunelov, ktoré sú plne vybavené technikou Hidrostal:

Trasa HSL
72 ponorných čerpadiel Hidrostal rozložených v niekoľkých šachtách na trase vysokorýchlostnej trati.

Pražské tunely
Ponorné čerpadlá Hidrostal rozložené do niekoľkých šácht v pražských tuneloch.
     

Kompletná sada
Ponorné čerpadlá Hidrostal používané v tuneloch sú všeobecne nevýbušné. V tuneloch je vždy hrozba vstupu horľavých kvapalín do šácht. Hidrostal preto dodáva čerpadlá do tunelov s ochranou proti explózii.  

Okrem toho sú ponorné motory vybavené rôznymi bezpečnostnými prvkami, ako je napríklad kontrola olejovej komory (sonda, ktorá monitoruje stav mechanickej upchávky) a tepelné ochrany PTC.

Ďalej sú čerpadlá Hidrostal vybavené v súlade s predpismi EMC (elektromagnetické kompatibility) platnými v tuneloch. To znamená, že ponorné čerpadlá Hidrostal môžu byť vybavené, pokiaľ je to žiaduce, samostatným napájaním hlavných káblov. Pri použití týchto vysoko kvalitných káblov je vylúčené, aby čerpadlo negatívne ovplyvňovalo technickú bezpečnosť ostatných prístrojov v tuneloch.

 
Complete uitrusting

   
         
   
         
Kde môžete použíť čerpadlá Hidrostal?
 
Afvalwaterzuivering   Stedelijk afvalwater   Oppervlaktewater

Čističky odpadových vôd

Mestské odpadové vody

Povrchové vody

Skrutkové odstredivé čerpadlo je životne dôležitým článkom pri čistení odpadových vôd.

Hidrostal vyvinul technologii FreeFlow pro oblasti s extrémním znečištěním.

Mnoho rokov naše čerpadlá pomáhajú pri povodniach i následnom zmierňovaní škôd.

Home

Home

Home
         
Industrieel afvalwater   Eten en drinken   Biogas en vergisting

Priemyselné odpadové vody

Potraviny a nápoje

Spracovanieí kalov

Udržateľná a bezpečná doprava odpadových vôd z priemyselných procesov.

Pre jemnú a bezškodovú dopravu potravín.

Šroubové odstředivé čerpadlo je ideální pro čerpání zahuštěných čistírenských kalů.

Home

Home

Home
         
Grond-, weg- en waterbouw   Tunnelbouw   Offshore

Stavebníctvo

Tunely

Morské projekty

Skrutkové odstredivé čerpadlá pre univerzálne využitie v stavebníctve.

Spoľahlivé a bezpečné riešenie pri stavbe a prevádzke tunelov

Kvalitné čerpadlá Hidrostal sa používajú i v tých najťažších námorných aplikáciach.

Home

Home

Home
         
   
      
         
   

   
   

Produkty

Ponorná čerpadla
Předrotační systém Prerostal a PreroClean
Kozlíková čerpadla
Přenosná čerpadla
Axiální čerpadla
Dieselová čerpadla SuperBetsy
Kompaktní čerpací stanice se separací
Velkoobjemová čerpadla Bedford
K rybám přátelské čerpadlo
Rozvaděče

Aplikácie

Čistírny odpadních vod
Městské odpadní vody
Povrchová voda
Průmyslové odpadní vody
Potraviny a nápoje
Zpracování kalů
Stavebnictví
Tunely
Mořské projekty

Servis

Servis a údržba
Servisní činnosti
Smlouvy na údržbu
Náhradní díly
Poradenství a podpora


Downloads
Soubory ke stažení
Výběr čerpadla

Hidrostal Bohemia, s.r.o.
Pražská 462
252 29 Lety u Dobřichovice
Česká republika

Tel: 00420 226 804 411-415
Fax: 00420 226 804 410  kontakt@hidrostal-bohemia.com

© Copyright Hidrostal Bohemia
Webdesign:
Devaca