CZ   SK   HR   RS                                                         
   
 

Hidrostal Bohemia, s.r.o.  
Pražská 462

252 29 Lety u Dobřichovic 

Tel: 00420 226 804 411-415
Fax: 00420 226 804 410
kontakt@hidrostal-bohemia.com

 
   
  Home Home Home Home Home Home Home Home Home    
    Povrchové vody    
Povrchové vody
    Nacházíte se zde: Hidrostal » Aplikace » Povrchové vody    
         
   

Po mnoho let naše čerpadla pomáhají při povodních i následném zmírňování škod. Mnoho uživatelů používá čerpadla Hidrostal při sanacích rybníků a vodních toků. K tomu jsou používána nejen záplavná čerpadla, ale hlavně dieselová čerpadla SuperBetsy. Dešťové, spodní a nejrůznější povrchové vody mohou být často, jako třeba v povrchových dolech a na skládkách, chemicky velmi agresivní a materiálové provedení čerpadel Hidrostal tomu musíme a umíme přizpůsobit.


Gemaal

  Pro ryby přátelské čerpání povrchových vod
Při čerpání povrchové vody je u některých instalací důležité, aby čerpadlo nepoškodilo ryby, které procházejí čerpací stanicí. Bylo zjištěno, že velká část ryb byla během migrace vážně poškozena, nebo dokonce usmrcena. Během této migrace plavou ryby výše proti proudu za účelem rozmnožování.

Šroubová odstředivá čerpadla Hidrostal jsou široce používána k povrchovému čerpání. Typický rozsah v kombinaci s velkou průchodností oběžným kolem zajišťuje, že ryby mohou projít čerpací stanicí bez problémů a poškození. Ve spolupráci s „Foundation VisAdvies“, je stanoveno, že šroubová odstředivá čerpadla Hidrostal lze považovat za velmi přátelská k rybám. Během komplexního testu čerpadla došlo k 0% škodě.
     

Různé verze instalací jsou k dispozici
Hidrostal dodává širokou škálu ponorných čerpadel, která se používají pro dopravu povrchové vody. Kromě známých ponorných čerpadel Hidrostal také produkuje celou řadu čerpadel do potrubí. Tato čerpadla v potrubí, také nazývaná „axiální čerpadla“, jsou opatřena speciálně vyrobenou hydraulickou skříní, kterou umísťujeme ve svislé poloze do otevřeného výtlačného potrubí. Typickým znakem tohoto typu čerpadla je to, že kapalina opouští čerpadlo axiálním směrem. Axiální čerpadla Hidrostal jsou k dispozici od 4“ až do 28“. Průtoky se pohybují od 100 m³/h do 5500 m³/h.

Velký objem
Na povrchu je voda s menším stupněm znečištění. Typické je, že požadovaný čerpací výkon z povrchu terénu je mnohem větší než například u čerpacích stanic. Vzhledem k tomu, že se míra srážek zvětšuje, mnoho zemí buduje čerpací stanice tak, aby byly připraveny pro velké množství dešťové vody, která má být přečerpána v krátkém čase.

Díky akvizici firmy Bedford (UK) je Hidrostal připraven uspokojit poptávku po velkoobjemových čerpadlech. Do programové nabídky Bedford patří čerpadla s kapacitou až 12 000 litrů za sekundu. Čerpadla Bedford jsou k dispozici ve verzi přátelské k rybám.

 
Schroefcentrifugaalwaaier

   
         
   
         
Kde můžete použít čerpadla Hidrostal?
 
Afvalwaterzuivering   Stedelijk afvalwater   Oppervlaktewater

Čistírny odpadních vod

Městské odpadní vody

Povrchová voda

Šroubové odstředivé čerpadlo je životně důležitým článkem při čištění odpadních vod.

Hidrostal vyvinul technologii FreeFlow pro oblasti s extrémním znečištěním.

Po mnoho let naše čerpadla pomáhají při povodních i následném zmírňování škod.

Home

Home

Home
         
Industrieel afvalwater   Eten en drinken   Biogas en vergisting

Průmyslové odpad. vody

Potraviny a nápoje

Zpracování kalů

Průmyslové vody

V těchto procesech je nezbytné, aby čerpadlo nepoškodilo potraviny.

Šroubové odstředivé čerpadlo je ideální pro čerpání zahuštěných čistírenských kalů.

Home

Home

Home
         
Grond-, weg- en waterbouw   Tunnelbouw   Offshore

Stavebnictví

Tunely

Mořské projekty

Šroubová odstředivá čerpadla pro univerzální využití ve stavebnictví.

Spolehlivé a bezpečné řešení při stavbě i provozu tunelů.

Kvalitní čerpadla aplikována v těch nejtěžších námořních aplikacích.

Home

Home

Home
         
   
      
         
   

   
   

Produkty

Ponorná čerpadla
Předrotační systém Prerostal a PreroClean
Kozlíková čerpadla
Přenosná čerpadla
Axiální čerpadla
Dieselová čerpadla SuperBetsy
Kompaktní čerpací stanice se separací
Velkoobjemová čerpadla Bedford
K rybám přátelské čerpadlo
Rozvaděče

Aplikace

Čistírny odpadních vod
Městské odpadní vody
Povrchová voda
Průmyslové odpadní vody
Potraviny a nápoje
Zpracování kalů
Stavebnictví
Tunely
Mořské projekty

Servis

Servis a údržba
Servisní činnosti
Smlouvy na údržbu
Náhradní díly
Poradenství a podpora


Downloads
Soubory ke stažení
Výběr čerpadla

Hidrostal Bohemia, s.r.o.
Pražská 462
252 29 Lety u Dobřichovice
Česká republika

Tel: 00420 226 804 411-415
Fax: 00420 226 804 410  kontakt@hidrostal-bohemia.com

© Copyright Hidrostal Bohemia
Webdesign:
Devaca