CZ   SK   HR   RS                                                         
   
 

Hidrostal Bohemia, s.r.o.  
Pražská 462

252 29 Lety u Dobřichovic 

Tel: 00420 226 804 411-415
Fax: 00420 226 804 410
kontakt@hidrostal-bohemia.com

 
   
  Home Home Home Home Home Home Home Home Home    
       
Čištění městských odpadních vod
    Nacházíte se zde: Hidrostal » Aplikace » Čištění městských odpadních vod    
         
   

Česká republika má mnoho čerpacích stanic. V této zemi jsou městské odpadní vody dočasně shromažďovány a přepravovány do nejbližší čistírny odpadních vod. Městskými odpadními vodami máme na mysli domovní odpadní vody, průmyslové odpadní vody a vody dešťové.


Stedelijk afvalwater wegpompen

  Čerpací stanice jsou důležitou součástí procesu odpadních vod. Je důležité je provádět spolehlivě a s kvalitními čerpadly s velkou spolehlivostí. Hidrostal nabízí českým vodohospodářům širokou škálu řešení, která umožňují spolehlivé řešení nejrůznějších problémů.

Kromě výhod, které kalová čerpadla Hidrostal nabízejí, jsou k dispozici různé možnosti instalace, jako jsou například horizontální, vertikální, kozlíková nebo ponorná čerpadla, která mohou být umístěna přímo do kapaliny. Pokud je to žádoucí, mohou být ponorná čerpadla Hidrostal dodána s mokrým nebo záplavným motorem.

Navíc má Hidrostal více než 500 různých rozsahů pro dosažení požadovaných parametrů čerpání. Hidrostal se svým šroubovým odstředivým kolem představuje ideální řešení pro prakticky každou čerpací stanici.
     

Zvýšení znečištění
Neustále rostoucí znečištění odpadních vod způsobuje vodohospodářům mnohdy nemalé starosti. Čerpací stanice vyžadují zvýšenou pozornost kvůli stále častějšímu ucpávání kanalizačních čerpadel. Se zvýšeným výskytem vláknitých tkanin, které jsou splachovány ve velkém jak domácnostmi, tak i různými podniky v České republice, se setkáváme čím dál tím častěji. Odvodňovací systémy dopravují tyto ubrousky a chuchvalce k čerpadlům, kde mohou způsobit vyřazení čerpadel. V některých čerpacích stanicích jsou tyto blokace na denním pořádku. Takováto blokace samozřejmě způsobuje velké problémy.

Provozovatelům, s cílem udržet kanalizační čerpací stanice v provozu, narůstají strmě náklady na opravy a údržbu. Personál údržby má plné ruce práce s odstraněním velkých nečistot z čerpadel odpadních vod.

Mnoho vodohospodářů proto vybírá čerpadla Hidrostal. Vyznačují se velkým kulovým průchodem a spolehlivým provozem. Minulost ukázala, že čerpadla Hidrostal se ucpávají jen výjimečně, a na čerpacích stanicích, kde došlo k nové instalaci těchto čerpadel, byl problém s ucpáváním často naprosto vyřešen.

Hidrostal rovněž vyvinul technologii FreeFlow pro oblasti s extrémním znečištěním. Tato nová technologie usměrňuje vlákniny na přední i zadní straně oběžného kola. Nově jsou touto technologií vybavena všechna kanalizační čerpadla 2“ až 6“. Kromě toho je možné technologií FreeFlow vybavit i velká kalová čerpadla

Níže je znázorněno, jak technologie Hidrostal FreeFlow funguje.

 
Vuile pomp

Afvalwater
     

   
         
   
         
Kde můžete použít čerpadla Hidrostal?
 
Afvalwaterzuivering   Stedelijk afvalwater   Oppervlaktewater

Čistírny odpadních vod

Městské odpadní vody

Povrchová voda

Šroubové odstředivé čerpadlo je životně důležitým článkem při čištění odpadních vod.

Hidrostal vyvinul technologii FreeFlow pro oblasti s extrémním znečištěním.

Po mnoho let naše čerpadla pomáhají při povodních i následném zmírňování škod.

Home

Home

Home
         
Industrieel afvalwater   Eten en drinken   Biogas en vergisting

Průmyslové odpad. vody

Potraviny a nápoje

Zpracování kalů

Průmyslové vody

V těchto procesech je nezbytné, aby čerpadlo nepoškodilo potraviny.

Šroubové odstředivé čerpadlo je ideální pro čerpání zahuštěných čistírenských kalů.

Home

Home

Home
         
Grond-, weg- en waterbouw   Tunnelbouw   Offshore

Stavebnictví

Tunely

Mořské projekty

Šroubová odstředivá čerpadla pro univerzální využití ve stavebnictví.

Spolehlivé a bezpečné řešení při stavbě i provozu tunelů.

Kvalitní čerpadla aplikována v těch nejtěžších námořních aplikacích.

Home

Home

Home
         
   
      
         
   

   
   

Produkty

Ponorná čerpadla
Předrotační systém Prerostal a PreroClean
Kozlíková čerpadla
Přenosná čerpadla
Axiální čerpadla
Dieselová čerpadla SuperBetsy
Kompaktní čerpací stanice se separací
Velkoobjemová čerpadla Bedford
K rybám přátelské čerpadlo
Rozvaděče

Aplikace

Čistírny odpadních vod
Městské odpadní vody
Povrchová voda
Průmyslové odpadní vody
Potraviny a nápoje
Zpracování kalů
Stavebnictví
Tunely
Mořské projekty

Servis

Servis a údržba
Servisní činnosti
Smlouvy na údržbu
Náhradní díly
Poradenství a podpora


Downloads
Soubory ke stažení
Výběr čerpadla

Hidrostal Bohemia, s.r.o.
Pražská 462
252 29 Lety u Dobřichovice
Česká republika

Tel: 00420 226 804 411-415
Fax: 00420 226 804 410  kontakt@hidrostal-bohemia.com

© Copyright Hidrostal Bohemia
Webdesign:
Devaca